Home

Welkom bij stichting Pa en Zoon Helpen. Wij zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka en met ingang van 20 januari 2009 een officiële stichting. Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en hebben ook een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aanstelling gekregen van de belastingdienst. Dit houdt in dat al uw giften aan onze stichting officieël aftrekbaar zijn van uw belasbaar inkomen. In onze notariële oprichtingsakte staat het volgende artikel bij onze doel omschrijving:

  1. Het ondersteunen van hulpbehoevenden en andere personen in Sri Lanka die schade hebben geleden door natuurrampen, met name door de gevolgen van de Tsunami van december 2004 MAAR OOK  mensen die door economische of maatschappelijke omstandigheden afhankelijk zijn van derden.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van financiële middelen waarmee in Sri Lanka goederen en materialen worden gekocht, die vervolgens worden aangewend (onder meer) ter verbetering van de leefomstandigheden van de bevolking ter plaatse, het creëren van mogelijkheden om in het levensondehoud te voorzien en het optimaliseren van kansen voor kinderen om onderwijs te ontvangen. De hulpverlening zal geschieden zonder rekening te houden met maatschappelijke positie, geslacht, godsdienstige of politieke overtuiging

Lees hier hoe wij als stichting precies te werk gaan

Beeldverslag activiteiten Pa en Zoon helpen

Blijf via onze Facebookpagina op de hoogte van al onze ontwikkelingen.