3 projecten 2006

In 2006 zijn we teruggegaan naar Sri Lanka. De ondersteuning vanuit Nederland was enorm na onze terugkeer in 2005. Er was weer een behoorlijk bedrag ingezameld dus we konden ook weer hulp bieden daar waar nodig. Uiteraard waren we benieuwd naar de situatie van het land: de opvangkampen, de verwoestingen, het verdriet en alle toegezegde hulp door allerlei instanties. In dit jaar hebben we ons vooral beziggehouden met vers -wateraansluitingen en inkomen generen voor mensen die niets meer bezitten. Ook zijn er projecten bezocht die in 2005 ondersteund zijn. Gewoon eens kijken of alles loopt en of alles op de juiste plaats terecht is gekomen. Uiteraard is er veel meer gerealiseerd en gedaan maar het complete verhaal leest u in het  reisverslag 2006.

Druk in onderhandeling met de locale overheid of we “het project” wel of niet doen.