Medische hulp

Medische hulp is slecht in Sri Lanka en de regering heeft zijn handen vol hieraan maar het geld wat hiervoor nodig is, is gewoonweg niet aanwezig. Verzekeringen bestaan er bijna niet en zeker niet voor de afgelegen gebieden waar de meesten in armoede leven. We hebben dit jaar 2 artsenposten gesteund. De eerste is een soort dokterspost zoals we die bij ons ook kennen met diverse artsen en een inpandige apotheek. Hier krijgen per dag rond de 350 mensen en vooral baby’s medisch consult en indien nodig medicijnen. Alles volledig gratis voor zover alles aanwezig is. Men heeft een aanvraag bij Ruzain gedaan voor wat medische apparatuur. Ruzain heeft de lijst grotendeels afgekeurd omdat hij vindt dat de overheid dit voor z’n rekening moet nemen. Een apparaat is eigenlijk maar overgebleven en dat is een beademings apparaat dat aangesloten kan worden op zuurstof en die gelijktijdig een medicijn in je luchtwegen verspreid. Astma en bronchitis zijn een veel voorkomende ziekte in Sri Lanka, iets wat ongetwijfeld zijn oorzaak vindt in de enorme luchtverontreiniging en het klimaat. Per dag heeft men hier ongeveer 50 gevallen van spontane astma aanvallen die momenteel niet geholpen kunnen worden. Er is namelijk nog geen budget voor dit apparaat. Deze mensen worden dan doorgestuurd naar het ziekenhuis een kleine 10 km verderop maar de meesten hebben zoals je begrijpt geen vervoer om hier te komen en tja, lopen of fietsen met dit soort aanvallen. Aangezien we oude bekenden zijn inmiddels van de groothandel in medicijnen en apparatuur konden we voor een mooie, zwaar gesponsorde prijs, dit apparaat kopen. Daarna volgt Dokter Sayaan. Deze dokter kennen we al sinds het begin van ons werk hier in Sri Lanka. Zoals in mijn vorige verslagen geschreven runt hij in zijn spaarzame vrije tijd een medische kliniek voor de allerarmsten uit de regio. Alle consulten, kleine operaties en medicijnen zijn gratis. ( soms wordt er een micro vergoeding gevraagd om misbruik van consulten te voorkomen). De man betaalt alles uit eigen zak of met hulp van donaties. De donaties worden minder want de Duitse stichting die hem ondersteunde is opgeheven. Het wordt steeds moeilijker voor Dr Sayaan om het hoofd boven water te houden. Ook wij ondersteunen hem al verschillende jaren en ook nu hebben we weer een lijst van medicijnen aangeschaft zodat heel 2010 de kliniek weer redelijk gered is.

 

Doktoren nemen de machine in ontvangst Gedeeltelijke voorraad medicijnen 2010